Persondatameddelelse og samtykkeerklcering

Som led i samhandelsforholdet vil vi som dataansvarlig indsamle og behandle en række personoplysninger om vores kunder, typisk oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger. Vi registrerer og videregiver dine oplysninger for, at kunne levere ydelsen og varerne til dig. 

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i persondataloven.

Vi opbevarer oplysninger om vore kunder i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Som registreret hos os, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen.

Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. 

Disse rettigheder har du efter persondataloven. Vares IT-ansvarlig er Ulrich Jensen, ug-polering@mail.dk.

Du har som kunde har ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300

København K, Telefon 3319 3200, Fax 3319 3218, e-mail dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk